————————
Kafka ’89
– Plakák divadelního festivalu
Karel Haloun
Junior klub Na Chmelnici, 1989

Kafka ’89
< 77/87 >
1

Dovedete si představit dobu, v níž schvalovací komise Svazu výtvarných umělců zcela vážně diskutovala o tom, zda je vhodné, aby se v pouličním výlepu objevil portrét Franze Kafky? Nedovedete? Tak to jste šťastní lidé. Jsou totiž mnozí, kteří na to nikdy nezapomenou.