————————
Jiří Dědeček
/ Slizské písně – Kniha básní
Luděk Kubík
Nakladatelství Galén, 2011

Jiří Dědeček
Jiří Dědeček
Jiří Dědeček
Jiří Dědeček
Jiří Dědeček
Jiří Dědeček
< 2/60 >
<
/6 >

Útlou knížku juvenilních sviňačinek velkého ironika a předsedy Pen kubu upravil Luděk s viditelným porozuměním, radostí a chutí. Rozkroky, rozkroky, rozkroky, všichni jsme vašimi poskoky..., nezbývá než citovat autora.