————————
Robert Vano
/ The Platinum Collection – Výstavní katalog pro expozici v Rusku
Luděk Kubík, Jan Čumlivski
Leica Gallery Prague, 2010

Robert Vano
Robert Vano
Robert Vano
Robert Vano
Robert Vano
Robert Vano