————————
Jiří Turek
/ Fashion & ... – Výstavní plakát
Luděk Kubík
Leica Gallery Prague, 2008

Jiří Turek
< 16/87 >
1

Jeden z větší řady plakátů pro Leica Gallery Prague. Neměly žádný jednotící prvek, nebyly svázány předepsaným vizuálem a tak mohly lépe reagovat na konkrétní náladu jednotlivých fotografií. Turkově fotce evidentně sluší stínovaný Gill i nakloněné účaří dolní typografie, které by na jiné fotografii mohly vypadat otřesně. Jedna z výhod absence rigidního manuálu…