————————
Pokračování příště
– Výstavní panely s logotypy
Karel Haloun
spolupráce: Ivo Janík
KH & LK, 2000  [ester's]

Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště
Pokračování příště