————————
MaPA / 01
Magazín Paláce Akropolis – Čtvrtletník – první číslo
Luděk Kubík
spolupráce: A. Štípková, M. Kukovičová
Palác Akropolis, 2008

MaPA / 01
MaPA / 01
MaPA / 01
MaPA / 01
MaPA / 01